Antenner

Välj mellan frekvenserna 
433 MHz och 869 MHz